Du är här

Arbetsmiljö

I Arbetsmiljölagen framhålls att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det poängteras att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.

Arbetet skall planeras och anordnas så att det kan utföras säkert. N.A. Care  är måna om vårt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Vi karlägger, dokumenterar, följer upp och förbättrar arbetsmiljön kontinuerligt för våra personliga assistenter.

Hos våra klienter gör vi årligen en riskbedömning och en genomgång av arbetsmiljön.

Vi arbetar med kvalitetsenkäter och är delaktig i en kommande kvalitetsdeklaration inom personlig assistansområdet.