Du är här

Hjälp med ansökan?

Personlig assistans kan ges enligt två lagar, Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Dessa lagar är rättighetslagar.

Innebörden av detta är att de går före andra lagar och att du alltid har rätt att få en ansökan om stöd enligt dessa lagar prövad även om du också skulle ha rätt till viss hjälp genom t.ex. socialtjänstlagen (SoL).

Du får hjälp med din ansökan och vi kan sköta all kontakt med myndigheterna och återkopplar till dig skriftligt och muntligt.